KAMPANJA

Säkitön syyskuu -kampanja (1.9.– 30.9.2020) kannustaa terveeseen, nuuskattomaan elämäntapaan. Kampanjan tarkoituksena on nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä nuuskatietoisuuden lisääminen ja nuuskattomuuden edistäminen. Tarkoituksena on myös lisätä kontakteja nuoriin ja heidän lähiaikuisiinsa sekä verkostoitua alueellisesti.

 

Päätavoitteena on nuorten hyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen sekä päihteettömyyden, erityisesti nuuskattomuuden, tukeminen. Osatavoitteina ovat lisäksi nuorten osallisuuden lisääminen sekä monitahoinen nuorten itsetunnon ja elintapavalintojen tukeminen.

 

Säkitön syyskuu on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen  NIKO-projektin yksi päätuotoksista. Kampanjan perusrunko on tuotettu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä tehdyssä osaprojektissa. Kampanjasuunnittelu on toteutunut yhdessä 16–18-vuotiaiden nuorten kanssa.

Kampanja toteutetaan tänä vuonna laajasti alueellisesti Varsinais-Suomessa. Pääkohderyhmiä ovat:

  • Alakoulun 5. ja 6. luokat

  • Yläkoulujen 7., 8. ja 9. luokat

  • Lukiot

  • Ammattikoulut