top of page

KASVATTAJILLE

TEESIT

Tietoa nuuskasta

Nuuska on suussa käytettävä tupakkatuote. Suomessa käytetty nuuska on lähes aina ruotsalaista kosteaa nuuskaa irtomuodossa tai annospusseina. Se sisältää noin 2 500 erilaista ainetta, joista liki 30 on tunnistettu syöpää aiheuttaviksi. Nuuskan sisältämiä terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita ovat esimerkiksi:

  • asetoni

  • arsenikki

  • raskasmetallit, kuten lyijy, kadmium ja kromi

  • PAH-yhdisteet

Nuuskan suosio on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti erityisesti nuorten keskuudessa. Yleisintä nuuskaaminen on joukkueurheilua harrastavilla pojilla ja miehillä. Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulua tai lukiota käyvistä pojista 14 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 20 prosenttia kertoo nuuskaavansa ainakin silloin tällöin.

Suomessa nuuskan myyminen, välittäminen tai luovuttaminen alle 18-vuotiaalle voi johtaa sakkoon tai enintään kuuden kuukauden vankeustuomioon. Sen hallussapito ja maahantuonti on kielletty alle 18-vuotiailta.

Nuuskan sisältämät aineet imeytyvät suun limakalvojen kautta suoraan verenkiertoon. Nuuskan käyttäjällä nikotiini imeytyy hieman hitaammin kuin tupakoitsijalla, mutta pysyy sen sijaan korkealla tasolla pitkään. Viime aikoina markkinoille on tullut erityisen vahvoja nuuskia, joiden nikotiinipitoisuudet ovat erittäin korkeat. Nuuskan käyttäjä onkin usein pahemmassa nikotiinikoukussa kuin tupakoitsija!

 

TEESIT KASVATTAJILLE

01

Älä salli nuuskan käyttöä

Nuuska on nautintoaine ja päihde, jota alle 18-vuotias ei saa käyttää. Koulualueella nuorilta löytynyt päihde tulee aina takavarikoida ja hallussapidosta ilmoittaa nuorten huoltajille.

Älä salli laittomuuksia, kuten nuuskan ostoa, myyntiä ja välittämistä. Näin ehkäiset myös nuuskan käyttöä. Tiesithän, että nuuska on aina laittomasti alle 18-vuotiaalla.

02

Älä hanki nuuskaa

Älä hanki nuorelle tai hänen kavereilleen nuuskaa. Nuuska on terveydelle haitallinen ja sen välittäminen tai myyminen toiselle on Suomessa laitonta.

03

Toimi roolimallina

Älä käytä nuuskaa itse. Vanhempien ja kasvattajien näyttämä esimerkki on yksi tärkeimmistä roolimalleista nuorelle. Kasvatustehtävässä toimivalta edellytetään ”säädyllistä” käyttäytymistä ja esiintymistä. Lähiaikuisten päihteiden ja tupakkatuotteiden käytöllä on tutkitusti vaikutusta nuorten vastaavien aineiden käyttöön. Käyttämällä itse nuuskaa, toimit huonoa roolimallina nuorille.

04

Keskustele nuoren kanssa

Avoin ilmapiiri kannustaa nuorta ja koko perhettä ja/tai kouluyhteisöä terveelliseen, päihteettömään elämään. Puheeksi ottaminen ja yhteiset lyhyetkin keskustelut ovat nuorelle merkki välittämisestä.  Rohkaise nuorta kertomaan omista tai kaveripiirin nuuskakokeiluista ja välitä nuorelle oikeaa tietoa nuuskasta. Pysähdy kuuntelemaan, hae tarvittaessa perheelle apua ja tukea.

05

Välitä oikeaa tietoa

Nuorilla on paljon virheellistä tietoa nuuskasta. Välitä rohkeasti oikeaa, tutkittua tietoa nuuskasta nuorille. Voitte yhdessä etsiä internetistä sivustoja, joilta oikeaa tietoa voi hakea. Järjestä koululle tai joukkueelle hyvinvointipäivä. Kutsu järjestösektori maksutta mukaan tekemään päihteettömyyttä edistävää työtä!

06

Sovi yhteiset pelisäännöt

Nuoret tarvitsevat rajoja, ja tutkimusten mukaan toivovat niitä vanhemmiltaan. Sovi nuoren kanssa kotiintuloajoista, rahankäytöstä ja muista kodin ja perheen pelisäännöistä. Rajat ovat rakkautta ja luovat turvallisuuden tunteen. Luokka voi laatia yhteiset pelisäännöt, joita kaikki luokkalaiset noudattavat!

07

Tunne nuoren arki

Lasten kasvaessa vanhempien tietoisuus lasten elämästä ja arjesta saattaa vähentyä. On kuitenkin nuoren etu, että vanhemmat tuntevat hänen arkensa. Tutustu nuoren ystäviin, heidän vanhempiinsa ja ole tietoinen, mitä nuori tekee, missä hän liikkuu ja kenen kanssa. Näin suojataan nuorta myös päihteiden, kuten nuuskan, käytöltä.

08

Valvo nuoren toimintaa

Vaikka luottamus nuoreen olisi hyvä, on vanhempien syytä valvoa nuoren tekemisiä. Kysy nuorelta hänen menoistaan ja seuraa rahankäyttöä. Seuraa myös nuoren verkkokäyttäytymistä.

09

Osoita, että välität

Jokainen nuori tarvitsee rakkautta ja hyväksyntää. Nuoren tulee saada kokea arvostusta ja rakkautta myös silloin, jos hän toimii väärin. Kannusta nuorta ja muista ajoittain kertoa ääneen, kuinka tärkeä ja rakas hän on sinulle/teille.

10

Puutu ja auta ajoissa

Jos huomaat nuorten käyttävän nuuskaa, toimi heti! Voit pyytää terveydenhoitajan, kuraattorin, terveystiedon opettajan tai esimerkiksi NIKO-projektin avuksesi. Moniammatillisella yhteistyöllä on todettu olevan huomattava vaikutus nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja lopettamiseen. Riittävän ajoissa tapahtuva puuttuminen ja apu tuottavat parhaimman tuloksen.

11

Luo luottamusta

Kaikilla edellisillä teesin kohdilla pystyt osoittamaan kasvattajana olevasi luottamuksen arvoinen, vanhempi tai ammattilainen paikallansa! Kun saavutat nuorten ja heidän perheidensä luottamuksen, ennaltaehkäisevässä ja päihteiden käytön lopettamisen tukityössä ollaan jo pitkällä!

bottom of page