top of page

NUUSKATESTI

TULOKSET

LASKE PISTEET YHTEEN VASTAUSTESI PERUSTEELLA

 

1. Kuinka pian herättyäsi otat ensimmäisen nuuska-annoksesi?

a) 3 p

b) 2 p

c) 1 p

d) 0 p

2. Kuinka monta nuuska-annospussia käytät keskimäärin vuorokaudessa?

a) 0 p

b) 1 p

c) 2 p

3. Pidätkö nuuskaa suussasi suurimman osan ajastasi?

a) 1 p

b) 0 p

4. Nieletkö tarkoituksella sylkeä, kun nuuskaat?

a) 1 p

b) 0 p

5. Montako minuuttia pidät yhtä nuuska-annospussia suussasi?

a) 0 p

b) 1 p

c) 2 p

6. Käytätkö nuuskaa, jos olet sairaana?

a) 1 p

b) 0 p

 

 

 

 

0-1 pistettä

Hyvin vähäinen nikotiiniriippuvuus.

2-3 pistettä

Vähäinen nikotiiniriippuvuus. Tässä vaiheessa nikotiinista eroon pääseminen on suhteellisen helppoa ja saattaa onnistua ilman tukea. Kannattaa kuitenkin rohkeasti keskustella nuuskan käytöstä kouluterveydenhoitajan tai muun ammattilaisen kanssa.

 

4-5 pistettä

Kohtalainen nikotiiniriippuvuus. Kohtalaisesti riippuvainen voi hyötyä vieroitusohjauksesta ja nikotiinikorvaustuotteista lopettamisen tukena. Voit ottaa myös yhteyttä kouluterveydenhoitajaan, kuraattoriin, psykologiin opiskeluterveydenhuoltoon tai päihdetyön ammattilaisiin. Saat heiltä lisätietoa lopettamisen tuesta - lopettaminen kannattaa aina!

 

6-7 pistettä

Voimakas nikotiiniriippuvuus. Voimakkaasti riippuvainen tarvitsee nikotiinia (ja nuuskaa) jatkuvasti ja huomaa ilman sitä voivansa heikosti ja olevansa keskittymiskyvytön. Mikäli olet voimakkaasti riippuvainen nuuskasta, ole yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen, kuten terveydenhoitajaan, koulupsykologiin tai -lääkäriin. Saatat hyötyä nikotiinikorvaushoidosta, vieroitusohjauksesta ja reseptilääkityksestä. Tiesithän, että nikotiiniriippuvuus on sairaus - ja nuuska päihde?

 

8-10 pistettä

Erittäin voimakas riippuvuus. Erittäin voimakkaasti riippuvainen tarvitsee nikotiinia ja nuuskaa jatkuvasti, vieroitusoireet saattavat olla hyvinkin voimakkaat. Tässä vaiheessa saatat hyötyä nikotiinikorvaushoidosta, vieroitusohjauksesta ja reseptilääkityksestä. Tiesithän, että nikotiiniriippuvuus on sairaus - ja nuuska päihde? Ole rohkeasti yhteydessä terveydenhoitajaan, koululääkäriin, psykologiin tai muuhun ammattilaiseen.

bottom of page